Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 124/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 11:47:13

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-04-01 13:35:47 Aleksandra Grabarczyk
2019-12-11 11:47:13 Aleksandra Grabarczyk