Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok

Dodano: 09.08.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 09-08-2021 08:39:13

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-08-09 08:39:13 Aleksandra Grabarczyk