Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 131/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 66/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 12:24:01

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 12:24:01 Aleksandra Grabarczyk