Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 138/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 13:02:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 13:02:02 Aleksandra Grabarczyk