Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole z wartościami Caritas w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dodano: 21.01.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-01-2020 15:13:04

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-01-21 15:13:04 Aleksandra Grabarczyk