Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 16/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Dodano: 22.12.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 22-12-2020 09:37:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-12-22 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk