Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 16/2023 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego uwzględnienia w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w masie odpadów poddanych recyklingowi bioodpadów zagospodarowanych przez właścicieli nieruchomości w przydomowych kompostownikach

Dodano: 02.08.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-08-2023 14:14:48

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-08-02 14:14:48 Aleksandra Grabarczyk