Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020

Dodano: 11.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-04-2018 12:51:05

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk