Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 23/2020 w sprawie: braku rekomendacji dla projektu pt. „Lokalny Program Wsparcia” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Dodano: 07.02.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-02-2020 10:08:11

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-02-07 10:08:11 Aleksandra Grabarczyk