Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 28/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

Dodano: 23.02.2016

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2016 13:12:41

Zobacz rejestr zmian