Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 36/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 14.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 14-05-2021 09:03:13

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-14 09:03:13 Aleksandra Grabarczyk