Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18

Dodano: 15.01.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 10:45:58

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-05-08 09:34:23 Aleksandra Grabarczyk
2019-01-15 10:45:58 Aleksandra Grabarczyk