Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 46/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Dodano: 25.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-05-2021 14:17:18

Zobacz rejestr zmian