Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 48/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 25.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-05-2021 15:21:04

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-25 15:21:04 Aleksandra Grabarczyk