Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 50/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 21.05.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-05-2019 15:23:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-05-21 15:23:02 Aleksandra Grabarczyk