Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 51/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 12.11.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 12-11-2021 15:24:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-11-12 15:24:50 Aleksandra Grabarczyk