Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 55/2020 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW

Dodano: 21.05.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-05-2020 12:08:40

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-05-21 12:08:40 Aleksandra Grabarczyk