Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 7/2024 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do reprezentacji stowarzyszenia w związku udziałem w naborze dla Działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021-2027

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 12:53:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-05-07 12:53:02 Aleksandra Grabarczyk