Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18

Dodano: 30.10.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 30-10-2018 12:10:18

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk