Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 72/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności językowych w Subregionie Zachodnim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 13:58:57

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-01 13:58:57 Aleksandra Grabarczyk