Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 15.01.2019

Uchwała nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 13:09:33

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-01-15 13:09:33 Aleksandra Grabarczyk