Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 8/2024 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących bieżącej realizacji projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 12:55:29

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-05-07 12:55:29 Aleksandra Grabarczyk