Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19

Dodano: 25.09.2019

Uchwała nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-09-2019 09:21:03

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-02-07 10:19:28 Aleksandra Grabarczyk
2019-09-25 09:21:03 Aleksandra Grabarczyk