Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20

Dodano: 28.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 28-07-2020 10:27:28

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-12-01 14:31:55 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-28 10:27:28 Aleksandra Grabarczyk