Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Dodano: 15.01.2019

Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 13:19:29

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-08 08:56:10 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-08 08:49:57 Aleksandra Grabarczyk
2019-01-15 13:19:29 Aleksandra Grabarczyk