Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu sadowym w. 04H8)

Dodano: 15.01.2019

Uchwała nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu sadowym w. 04H8)

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 13:27:48

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-03-06 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk
2019-01-15 13:27:48 Aleksandra Grabarczyk