Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20

Dodano: 14.08.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 14-08-2020 11:25:59

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-01-04 07:49:08 Aleksandra Grabarczyk
2021-01-04 07:49:04 Aleksandra Grabarczyk
2020-08-14 11:25:59 Aleksandra Grabarczyk