Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 87/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 83/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

Dodano: 25.09.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-09-2019 10:12:13

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 10:12:13 Aleksandra Grabarczyk