Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 9/2013 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu.

Dodano: 27.02.2013

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 27-02-2013 15:14:37

Zobacz rejestr zmian