Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 9/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Dodano: 21.01.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-01-2020 15:01:15

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-01-21 15:01:15 Aleksandra Grabarczyk