Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 93/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie części środków europejskich z poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego oraz poddziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego do analogicznych poddziałań RIT Subregionu Południowego

Dodano: 03.11.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 03-11-2020 18:47:09

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-11-03 18:47:09 Aleksandra Grabarczyk