Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze – Asystent w Referacie Projektów Własnych (Ekodoradca)

Dodano: 18.02.2022

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT W REFERACIE PROJEKTÓW WŁASNYCH – EKODORADCA

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie
 2. niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. wykształcenie wyższe (m.in. pierwszego stopnia)
 4. prawo jazdy kat. B
 5. dobra znajomość statutu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku
 6. podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym
 7. znajomość ogólnej sytuacji dot. środowiska i stanu jakości powietrza (w regionie i kraju)
 8. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w pisowni i w mowie
 9. biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych
 10. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami etc.
 11. umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność
 12. elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej
 13. gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się m.in. z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych)
 14. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań
 15. ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów
 16. zdyscyplinowanie i odpowiedzialność

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25.02.2022 roku do godz. 15.30 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul Rudzka 13C, 44-200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy
ASYSTENT W REFERACIE PROJEKTÓW WŁASNYCH – EKODORACA
w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”

 

18.02.2022 – Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1. Formularz niezbędnych oświadczeń

Załącznik nr 2. Formularz dodatkowych oświadczeń

02.03.2022 – Wyniki naboru

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-02-2022 13:00:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-03-02 14:15:08 Subregion
2022-03-02 14:14:20 Subregion
2022-02-18 13:00:14 Aleksandra Grabarczyk
2022-02-18 12:55:32 Aleksandra Grabarczyk
2022-02-18 12:54:52 Aleksandra Grabarczyk