Czcionki:
Kontrast:

Materiały promocyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Dodano: 03.02.2012

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty

Wzór umowy

dotyczy: Materiały promocyjne

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Eblis Poligrafia UV” z siedzibą w Kielcach przy ul. Kołłątaja 7, 25-715 Kielce, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 5 435,86 (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 86/100 brutto).

Wyniki postępowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 03-02-2012 14:23:45

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:04:00 Subregion