Czcionki:
Kontrast:

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych POIG

Dodano: 07.08.2015

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza rozpoczęcie zamówienia na opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

13.08.2015 r. Oznajmiamy o ukazaniu się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy o dzieło

Przewodnik w zakresie promocji

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 07-08-2015 12:10:58

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:39:02 Subregion