Czcionki:
Kontrast:

Organizacja szkoleń dla kadr z zakresu obsługi mediów społecznościowych i grafiki komputerowej

Dodano: 01.09.2023

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 5/SZ/KGO/2023 na organizację szkoleń dla kadr z zakresu obsługi mediów społecznościowych i grafiki komputerowej w ramach zadania publicznego pn. „Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0069/2282/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023 r.

 

Termin składania ofert: do 08.09.2023 r.

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia szkolenia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

 

13.09.2023 r. – Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego 5/SZ/KGO/2023

Rozstrzygnięcie

Karta Oceny

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:

Dodano do BIP dnia 01-09-2023 15:16:18

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-09-13 10:11:34
2023-09-01 15:16:18 Aleksandra Grabarczyk
2023-09-01 15:16:11 Aleksandra Grabarczyk
2023-08-31 14:35:33