Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej…”

Dodano: 12.03.2012

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) na potrzeby realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Treść zapytania

Wzór oferty

Wzór umowy

Protokół odbioru

dotyczy: Materiały promocyjne

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) na potrzeby realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „MOBIDRUK” Paweł Łomny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 2 225,69 (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 69/100 brutto).

Wyniki postępowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 12-03-2012 14:09:07

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:00:11 Subregion