Czcionki:
Kontrast:

Stanowiska

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 09-03-2018 09:12:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2020-06-10 08:09:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój odnośnie złagodzenia wymogów licencyjnych wprowadzonych przez PZPN dla klubów I ligi piłki nożnej
2020-04-20 10:40:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2020 w sprawie: podjęcia działań zaradczych wpływających na sytuację społeczno-gospodarczą regionu w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
2020-04-07 08:52:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
2020-04-01 13:25:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Starosty Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego dokonania zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
2020-04-01 13:22:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 41/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego
2020-03-20 10:55:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
2020-02-20 09:50:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
2020-01-21 15:04:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku
2019-12-11 12:27:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 132/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miasta Rybnika w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej
2019-07-08 10:52:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”